เกี่ยวกับศูนย์สอวน.

ข้อมูลการสมัคร

กิจกรรมของศูนย์

ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์

ระบบรับสมัครสอบโอลิมปิกวิชาการ


ก่อนการกรอกข้อมูลการสมัคร โปรดศึกษารายละเอียดการสมัคร เพื่อประโยชน์ของผู้สมัคร

การสมัครเพื่อเปลี่ยนสาขาวิชา ให้สมัครเฉพาะสาขาที่ต้องการเปลียนแปลง หรือเพิ่มเติมเท่านั้น

ผู้ที่จะสมัครสาขาดาราศาสตร์ ม.ต้น โปรดศึกษารายละเอียดคุณสมบัติ

** เมื่อสมัครและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรอกใบสมัครอีกครั้ง จะเป็นการยกเลิกใบสมัครเดิม *
ปิดระบบรับสมัคร วันที่ 25 กรกฏาคม 2562 เวลา 23.00 น.

(ไม่รับพิจารณากรณีการโอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชีโดยตรง)


ติดต่อสอบถามผ่านช่องทาง facebook