วิธีสมัครสอบคัดเลือก

รับสมัครผ่านเว็บไซต์ คลิกที่นี่เพื่อสมัคร  หลังจากบันทึกฟอร์มสมัครแล้วให้พิมพ์ใบชำระเงิน เพื่อไปชำระเงินกับธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์


ระยะเวลาและการรับสมัคร

กำหนดวันรับสมัครในระหว่างวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 ถึง วันจันทร์ที่ 31 กรกฏาคม 2560 โดยสามารถสมัครที่เว็บไซต์ http://www.olympic.sci.ubu.ac.th


ค่าสมัครสอบ

จำนวน 100 บาท ต่อสาขาวิชา


วิธีการชำระเงินค่าสมัคร

ชำระเงินค่าสมัครสอบได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยโหลดแบบฟอร์มในการชำระเงินได้ที่ ตรวจสอบรายชื่อ และชำระภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 เท่านั้น หากชำระเงินเกินกำหนด ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินส่วนนี้แก่ผู้สมัครและผู้สมัครจะไม่มีสิทธิ์สอบ


การยกเลิกหรือการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่สมัครสอบ นักเรียนจะต้องชำระค่าสมัครสอบสาขาเดิม ภายในวันที่ 29 กรกฏาคม 2560 ให้ครบตามจำนวนให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสมัครสาขาใหม่ได้ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครสอบ สำหรับสาขาที่ชำระเงินแล้วทุกกรณี


การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ

กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 นักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้หลังจากที่ยืนยันการชำเงินแล้ว 3 วันทำการ ที่เว็บไซต์ ตรวจสอบรายชื่อ