โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ส่งหนังสือขออนุญาตผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมดาราศาสตร์ งานเปิดอุทยานท้องฟ้ามืด
(สำหรับนักเรียนค่าย 2/2565 สาขาดาราศาสตร์)คลิ๊กเพื่อส่งหนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง


ดาวน์โหลดหนังสือขอเข้าร่วมกิจกรรม

©2022-2023 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ติดต่อสอบถามผ่านช่องทาง facebook หรือโทร 0-4535-3401 ต่อ 4470