เกี่ยวกับศูนย์สอวน.

ข้อมูลการสมัคร

กิจกรรมของศูนย์

ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์

ระบบรับสมัครสอบโอลิมปิกวิชาการ

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ชำระเงินทั้งหมด ได้ที่ ตรวจสอบรายชื่อ —>
กรอกเฉพาะข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่ง —>กด Submit --> แล้วคลิกที่ชื่อ —> จะมีรายละเอียดต่างๆแจ้งให้ทราบ
** ถ้าชำระเงินแล้ว 2 วัน ยังไม่ขึ้นสถานะชำระเงิน ให้ถ่ายภาพใบชำระเงิน ส่งทางข้อความเพจโครงการฯ เพื่อตรวจสอบข้อมูล

(ไม่รับพิจารณากรณีการโอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชีโดยตรง)

ติดต่อแก้ไข ชื่อ-สกุล การสมัคร ผ่านทางข้อความทางเพจ Facebook ภายใน วันที่ 2 สิงหาคม 2562 เท่านั้น

ติดตามข่าว ประกาศต่างๆ ได้ทาง เพจโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ และสนามสอบ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562


ติดต่อสอบถามผ่านช่องทาง facebook