ระบบรับสมัครสอบโอลิมปิกวิชาการ

ปิดการรับสมัคร ผู้เข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจำปีการศึกษา 2564

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ชำระเงินทั้งหมด ได้ที่ ตรวจสอบรายชื่อ —>
กรอกเฉพาะข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่ง —>กด Submit -- แล้วคลิกที่ชื่อ —> จะมีรายละเอียดต่างๆแจ้งให้ทราบ
** ถ้าชำระเงินแล้ว 2 วัน ยังไม่ขึ้นสถานะชำระเงิน ให้ถ่ายภาพใบชำระเงิน ส่งทางข้อความเพจโครงการฯ เพื่อตรวจสอบข้อมูล

สามารถชำระผ่าน "สแกนจ่าย" ผ่าน SCB EASY Application หรือ สแกนจ่าย" ผ่าน ตู้ ATM หรือตู้รับฝากเงิน ของธนาคารไทยพาณิชย์ ได้แล้ว ส่วนธนาคารกรุงไทยชำระผ่าน เคาเตอร์ธนาคาร เท่านั้น

(ไม่รับพิจารณากรณีการโอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชีโดยตรง)ติดต่อสอบถามผ่านช่องทาง facebook


ฝ่ายประสานงาน โทร. 0-4535-3401 ต่อ 4470,4422 (ในวันเวลาราชการเท่านั้น)
ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทรสาร 0-4535-3422