เกี่ยวกับศูนย์สอวน

กิจกรรมของศูนย์

ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์
สถานที่ติดต่อ

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

โทร. 0-4535-3401-4 ต่อ 4470 4575 และ 4600 โทรสาร 0-4535-3417